جزئیات

image
2020-07-15

آیا در صورت خرید ملک در ترکیه می توانم تابعیت ترکیه را دریافت کنم؟

طبق قانون جدید که در 2018/09/19 منتشر شد، اگر یک یا چند ملک در ترکیه خریداری کنید که ارزش آنها در مجموع بالاتر از 250.000 دلار ، می توانید برای شهروندی ترکیه اقدام کنید. باشد  و همچنبن شما موظف هستید  املاک خود را به مدت 3 سال نفروشید

بنابراین، اگر ملک شما پس از تاریخ قانون جدید و معادل مبلغ 250.000 دلار یا بیشتر خریداری شده باشد، پاسخ مثبت است.

 

همچنین بخوانید:

• 10 نکته که باید قبل از امضا کردن قرارداد فروش املاک در ترکیه مطالعه کنید

• آیا خارجی ها می توانند در ترکیه ملک بخرند؟

• چطور در ترکیه در 10 قدم ملک خریداری کنیم

• شهروندی ترکیه با خرید ملک... شرایط و مدارک مورد نیاز

• مالیات بر املاک در ترکیه

آخرین مطالب

آخرین ملک