جزئیات

image
2020-07-14

آیا در صورت خرید ملک می توانم اجازه اقامت در ترکیه را دریافت کنم؟

درخواست اقامت در ترکیه نیازی به خرید ملک در ترکیه ندارد، به عبارت دیگر، همه افراد حتی اگر در آپارتمان اجاره ای زندگی می کنند می توانند برای اجازه اقامت اقدام کنند.

بنابراین، همه افراد می توانند درخواست دهند و اجازه اقامت در ترکیه را دریافت کنند، چه دارای ملک باشند و چه نباشند

اما دریافت اجازه اقامت برای صاحبان املاک آسان تر است و زمانی که در آینده آن را تمدید کنند آسان ترخواهد بود .

 

همچنین بخوانید:

• 10 نکته که باید قبل از امضا کردن قرارداد فروش املاک در ترکیه مطالعه کنید

• آیا خارجی ها می توانند در ترکیه ملک بخرند؟

• چطور در ترکیه در 10 قدم ملک خریداری کنیم

• شهروندی ترکیه با خرید ملک... شرایط و مدارک مورد نیاز

• مالیات بر املاک در ترکیه

 

آخرین مطالب

آخرین ملک