جزئیات

image
2019-03-02

چگونه یک سوریه ای می تواند در ترکیه ملک خریداری کند؟

از سال 1939، ترکیه و سوریه با اموال و اماکن دچار مشکل شدند. و از آنجایی که سوریه اموال شهروندان ترکیه را در اختیار گرفته، و از حق تصرف در آنها محروم کرده است و آنها را از دسترسی به حقوق قانونی در این زمینه منع کرده است ترکیه متقابلاً به سوریه پاسخ داده و از خرید ملک در ترکیه توسط تمامی سوری ها جلوگیری کرده است.

 

سوری ها چگونه می توانند در ترکیه ملکی داشته باشند؟

 شهروند سوری دارای یک تابعیت دیگر است و ملک به نام او ثبت می‌شود، اما به تابعیت دیگر او و نه تابعیت سوری، در صورتی که قوانین دیگری بر کشوری که تابعیت سوری داده است وضع نشده باشد.

فرد سوری باید شرکتی را ایجاد کند که معیارهای عمومی را داشته باشد، به شرطی که خرید ملک برای استفاده در فعالیت های شرکت باشد.

در تاریخ 28/05/1927، ترکیه قانون شماره 1062 را که محدودیت هایی را برای شهروندان سوری در ترکیه تعیین کرده بود، به منظور پاسخ متقابل تصمیمات سوریه در مورد اتباع ترکیه، ابلاغ کرد. ترکیه این کار را به منظور حمایت از حقوق شهروندان قانونی ترکیه در سوریه و حفاظت از اموال آنها انجام داد. بر اساس این تصمیم، شهروندان سوری حق مالکیت در ترکیه را ندارند.

 

همچنین بخوانید:

• 10 نکته که باید قبل از امضا کردن قرارداد فروش املاک در ترکیه مطالعه کنید

• آیا خارجی ها می توانند در ترکیه ملک بخرند؟

• چطور در ترکیه در 10 قدم ملک خریداری کنیم

• شهروندی ترکیه با خرید ملک... شرایط و مدارک مورد نیاز

• مالیات بر املاک در ترکیه

آخرین مطالب

آخرین ملک