جزئیات

image
2021-11-27

چگونه هنگام خرید ملک در ترکیه معافیت مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنم؟

مالیات بر ارزش افزوده VAT یا KDV که در ترکیه با نام کامل آنKatma Değer Vergisi ، مالیاتی است که به نسبت های مختلف بر روی همه محصولات در ترکیه اخذ می شود، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بسته به محصول متفاوت است و بین 3 بخش، 1٪، 8٪ یا 18٪ متغیر است.

مالیات بر ارزش افزوده از املاک سالانه اخذ می شود که با توجه به عوامل متعددی از جمله قیمت هر مترمربع ملک درج شده در سند مالکیت، میزان مالیات در هنگام فروش ملک محاسبه می شود، یعنی فروشنده موظف است قیمت ملک را به اضافه مالیات بر ارزش افزوده تعیین کند، با علم به اینکه برای املاک با مساحت خالص بیش از 150 متر مربع، حداکثر 18 درصد مالیات پرداخت می شود.

دولت ترکیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، مالیات بر ارزش فروش املاک و مستغلات را برای اتباع خارجی و شهروندان ترک مقیم بیش از 6 ماه در خارج از کشور، تحت شرایط خاصی که برای بهره مندی از این معافیت باید محقق شود، لغو کرده است.

شرایط معافیت املاک و مستغلات از مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قوانین ترکیه:

قانون معافیت ملک از مالیات بر ارزش افزوده شرایط متعددی را الزامی می کند، و این شرایط باید در ملک فروخته شده رعایت شود، این شرایط به شرایط شخص خریدار و شرایط عمومی تقسیم می شود.

♦ شرایطی که باید در مورد ملک رعایت شود:

1 - ملک باید محل سکونت یا کار (تجاری) باشد و لذا معافیت شامل اراضی زراعی و اراضی در نظر گرفته شده برای ساخت و ساز نمی شود.

2 - فقط به  واحد های نوساز تعلق می گیرد یعنی املاکی که مستقیماً از شرکت های ساختمانی خریداری شده اند. بنابراین ملک در فروش های بعدی از مالیات بر ارزش افزوده معاف نیست.

3 - ملک باید با پروانه ساختمانی یا حق ارتفاق طبقات آماده تحویل باشد.

♦ شرایطی که باید توسط شخص خریدار رعایت شود:

1 - در صورتی که خریدار ملک شهروند ترکیه باشد، حداقل باید 6 ماه اجازه اقامت و کار در خارج از ترکیه داشته باشد.

2 - در صورتی که خریدار ملک یک شخص خارجی، شخص حقیقی باشد، نباید در ترکیه اقامت داشته باشد که ملزم به ارائه «سند غیر مقیم بودن» صادره از سوی استانداری است.

3 - در صورتی که خریدار ملک خارجی، شخص حقوقی باشد، نباید نماینده دائم در ترکیه داشته باشد.

♦ شرایط عمومی:

1 - رسید حواله بانکی (دکونت) ثابت می کند که قیمت ملک به بانک های ترکیه واریز شده است و پرداخت آن به صورت ارزی انجام می شود.

2 - تعهد به عدم فروش ملک به مدت یک سال(برای شهروندی سه سال ) از تاریخ انتقال سند مالکیت "تابو.

3 - ملک باید بعد از 1 آپریل 2017 میلادی -10 فروردین 1396 شمسی- خریداری شده باشد و در صورتی که خرید قبل از این تاریخ انجام شده باشد تنها در صورتی می توان از معافیت استفاده کرد که صدور سند مالکیت پس از این تاریخ انجام شده باشد.

 

نکته: شایعه نادرستی وجود دارد که یک خارجی فقط برای اولین ملکی که خریداری کرده است از معافیت برخوردار می شود که صحت ندارد.

در صورت احراز شرایط فوق می توان از معافیت برای بیش از یک ملک استفاده کرد.

آخرین مطالب

آخرین ملک